Rechten vliegtuigpassagiers

Om te garanderen dat vliegtuigpassagiers correct worden behandeld, verleent de Europese Unie een aantal rechten aan reizigers. Mainport Travel Management geeft u hieronder een toelichting over uw rechten als passagier en wat u kunt doen als u te maken krijgt met een probleem omtrent instapweigering, annuleringen, vertragingen, bagage, verwondingen of overlijden.

Wat kunt u doen?

Indien u te maken krijgt met instapweigering, annulering, langdurige vertraging, bagageproblemen of ongevallen zijn er de volgende opties: 1.Vraag de vertegenwoordiger van de luchtvaartmaatschappij onmiddellijk iets aan uw probleem te doen. U dient een klacht of claim in bij de betreffende luchtvaartmaatschappij. 2.Als u niet heeft gekregen waar u recht op heeft, kan Europe Direct u verder helpen met advies of u doorverwijzen naar relevante instanties die advies verstrekken of bijstand verlenen. Bel gratis met Europe Direct op 00 800 6789 1011 of stuur een email naar mail@europe-direct.cec.eu.int. 3.In geval van problemen met uw annulering kan EUClaim uw schadeclaim uit handen nemen. Dit bedrijf handelt de claim voor uw af op basis van no-cure-no-pay (met aftrek van administratiekosten). Kijk op www.euclaim.com voor meer informatie of voor het indienen van een claim.

Wat zijn uw rechten?

1. Instapweigering Bij instapweigering moet de luchtvaartmaatschappij u een financiële vergoeding betalen en bijstand verlenen. Op voorwaarde dat u tijdig incheckt. Dit is van toepassing op elke vlucht vanuit een EU-luchthaven of een luchthaven buiten de EU naar een EU-luchthaven, indien het een vlucht met een EU-luchtvaartmaatschappij betreft. Wanneer er onvoldoende stoelen beschikbaar zijn op een bepaalde vlucht moet de luchtvaartmaatschappij eerst vragen of er passagiers afstand willen doen van hun plaats in ruil voor bepaalde voordelen. Deze voordelen zijn ofwel het terugbetalen van het ticket, ofwel alternatief vervoer aanbieden naar de eindbestemming. Indien u niet vrijwillig afstand wilt doen van uw plaats is de luchtvaartmaatschappij de volgende vergoedingen verschuldigd: • € 250 voor vluchten van 1.500 km of korter • € 400 voor vluchten langer dan 1.500 km binnen de EU of alle overige vluchten tussen 1.500 en 3.500 km • € 600 voor vluchten langer dan 3.500 km buiten de EU Deze vergoedingen worden gehalveerd indien uw vertraging minder dan resp. 2, 3 of 4 uur bedraagt.

Bovendien moet de luchtvaartmaatschappij: • ofwel uw ticket terugbetalen, ofwel alternatief vervoer aanbieden naar uw eindbestemming; • zorgen voor maaltijden, drank, eventueel een hotelkamer (inclusief transfers) en communicatiefaciliteiten.

2. Annulering Bij een annulering moet de luchtvaartmaatschappij u een financiële vergoeding betalen en bijstand verlenen. Op voorwaarde dat u tijdig incheckt. Dit is van toepassing op elke vlucht vanuit een EU-luchthaven of vanuit een luchthaven buiten de EU naar een EU-luchthaven, indien het een vlucht met een EU-luchtvaartmaatschappij betreft. In het geval van een annulering van uw vlucht moet de luchtvaartmaatschappij ofwel uw ticket terugbetalen, ofwel alternatief vervoer aanbieden naar uw eindbestemming. Evenals het verzorgen van maaltijden, drank, eventueel een hotelkamer (inclusief transfers) en communicatiefaciliteiten. Bovendien moet de luchtvaartmaatschappij u dezelfde vergoedingen betalen als boven is weergegeven bij instapweigering.

3. Langdurige vertragingen U heeft recht op onmiddellijke bijstand als u tijdig incheckt voor elke vlucht vanuit een EU-luchthaven of vanuit een luchthaven buiten de EU naar een EU-luchthaven, indien het een vlucht met een EU-luchtvaartmaatschappij betreft en de luchtvaartmaatschappij een vertraging verwacht: • van 2 uur of meer, voor vluchten van 1.500 km of korter • van 3 uur of meer, voor vluchten langer dan 1.500 km binnen de EU of alle overige vluchten tussen 1.500 en 3.500 km • van 4 uur of meer, voor vluchten langer dan 3.500 km buiten de EU moet de luchtvaartmaatschappij zorgen voor maaltijden, drank, eventueel een hotelkamer (inclusief transfers) en communicatiefaciliteiten. Bij een vertraging van 5 uur of meer moet de luchtvaartmaatschappij u ook aanbieden uw ticket terug te betalen.

Schadeclaims achteraf Wanneer een EU-luchtvaartmaatschappij, waar ook ter wereld, verantwoordelijk is voor de vertraging van uw vlucht kunt u een schadeclaim tot circa € 4.800* indienen.

4. Bagage U kunt een schadeclaim tot circa € 1.100* indienen wanneer uw bagage is vernietigd, beschadigd, verloren is gegaan of vertraging heeft opgelopen tijdens een vlucht van een EU-luchtvaartmaatschappij, waar ook ter wereld. Schadeclaims met betrekking tot ingecheckte bagage moeten uiterlijk 7 dagen na teruggave van de bagage worden ingediend. In het geval van bagage dat vertraging heeft opgelopen, moeten de claims uiterlijk 21 dagen na de teruggave van de bagage worden ingediend.

5. Verwondingen en overlijden ten gevolge van ongevallen U kunt een schadeclaim indienen voor verwondingen of overlijden ten gevolge van een ongeval met een vlucht van een EU-luchtvaartmaatschappij, waar ook ter wereld. U heeft recht op een voorschot* om uw onmiddellijke economische behoeften te dekken.

*Voor de exacte bedragen kunt u contact opnemen met Europe Direct op telefoonnummer 00 800 6789 1011 of via de mail: mail@europe-direct.cec.eu.int.

Indien naar aanleiding van een dispuut juridische stappen worden ondernomen of vorderingen worden ingesteld, dient dit uitsluitend te gebeuren op basis van de desbetreffende wetgevingsdocumenten;

• Compensatie en bijstand aan reizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten, Verordening (EG) nr. 261/2004, PB L 46 van 17.2.2004. • Aansprakelijkheid van luchtvervoerders, Verordening (EG) nr. 889/2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2027/97, PB L 140 van 30.5.2002.

Kijk voor meer informatie ook op: www.rechtenvanvliegtuigpassagiers.nl