Privacy beleid

Privacy beleid

Mainport Travel Management acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website essentieel. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Mainport Travel Management houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Mainport Travel Management legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van Mainport Travel Management afneemt of anderszins contact heeft met Mainport Travel Management. Mainport Travel Management gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten van Mainport Travel Management kunt u uw gegevens laten blokkeren door dit schriftelijk te melden.

Klikgedrag

Op de website van Mainport Travel Management worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zonder de bezoekers te identificeren. Het doel hiervan is om de invulling van de website te optimaliseren, zodat Mainport Travel Management haar dienstverlening kan aanpassen aan de wensen van haar klanten.

Website Links

Op de site van Mainport Travel Management treft u een aantal links aan naar andere websites. Mainport Travel Management draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door deze partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid dan kunt u deze uiteraard richten aan Mainport Travel Management, t.a.v. Algemeen Management, Bijdorp Oost 5, 2992 LA Barendrecht.

Wijzigingen

Mainport Travel Management behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Alle rechten voorbehouden.